i

KMS Adwokaci

Tarcza Antykryzysowa

Rząd RP podjął decyzję, że polscy pracownicy oraz polskie firmy potrzebują wsparcia w obliczu pandemii COVID -19. Celem „Tarczy antykryzysowej” jest ochrona miejsc pracy pracy i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli. Regulacje prawne związane z Tarczą zostaną wdrożone w większości w drodze specustawy o przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa, opracowywanej przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nadzorem KPRM we współpracy z innymi ministerstwami i agendami publicznymi.

Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 212 mld zł (blisko 10% PKB). Co się składa na tę kwotę?
• Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
• Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego: wakacje kredytowe i odroczone daniny, a także finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
• Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

W razie pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji i stale świadczy pomoc prawną:
e-mail: katarzyna.milewska@adwokatura.pl;
daniel.kedra@adwokatura.pl,
andrzej.staskiewicz@adwokatura.pl