i

KMS Adwokaci

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia wszystkie Kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzą Światowy Dzień Własności Intelektualnej World Intellectual Property Day.

Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – organizację wyspecjalizowaną ONZ – WIPO, obchodzone jest corocznie od 2001 roku. Dzień ten ustanowiono w 2000 roku a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.

Celem tego dnia jest wskazanie społeczeństwu jak patenty, prawa autorskie oraz znaki towarowe mają wpływ na życie codzienne każdego obywatela. W dniu szczególnie podkreśla się jak ważne jest uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i pogłębienie wiedzy na ten temat, wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie, a także zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.

W razie pytań nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji i stale świadczy pomoc prawną:
e-mail: katarzyna.milewska@adwokatura.pl;
daniel.kedra@adwokatura.pl,
andrzej.staskiewicz@adwokatura.pl