grudzień 2020

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę w sprawie wsparcia wybranej grupy przedsiębiorców działających w branżach, które w sposób szczególny ucierpiały z powodu pandemii COVID -19. Z pomocy mogą skorzystać wybrane kategorie przedsiębiorców. Regulacje dotyczą między innymi dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacje, które  zaczną obowiązywać po upływie trzy dni od momentu publikacji treści w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Główne narzędzia pomocy, jakie zostały przewidziane w Tarczy 6.0 to w szczególności to: zwolnienia z ZUS,świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie),tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków. Mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19”, o czym jest mowa w przepisach z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Takie rozwiązanie oznacza  możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19. Z opisanej wyżej pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy,

Whistleblowing jest to pojęcie, które nie zostało jeszcze jednoznacznie zdefiniowane w przepisach polskiego prawa i nie ma jednej uznawanej definicji, za to coraz częściej jest argumentowane w polskiej praktyce orzeczniczej. Za autora pojęcia uznaje się konsumenckiego aktywistę - Ralpha Nadera, który w 1971 roku apelował dosłownie o gwizdanie (ang. blow the whistle), czyli informowanie o nadużyciach w odniesieniu do korporacyjnych skandali. Według Międzynarodowej Organizacja Pracy Whistleblowing to raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców.  W praktyce whistleblowing oznacza specyficzną formę donosicielstwa czy szpiegostwa, z którą mogą, ale nie muszą wiązać się dylematy moralne. Zgodnie z nowym modelem whistleblowingu, współcześni ustawodawcy, co