maj 2021

Do napisania tego posta zainspirowała mnie moja przyjaciółka Karolina Cwalina – Stępnia @sexyzaczynawgłowie, która jest współzałożycielką Her Impact Sp. z o. o. – właściciela konta na IG @herimpactglobal – do niedawna @herimpact.co, które to konto zostało skradzione i zablokowane. Firma utraciła całkowity dostęp do konta oraz danych, które zostały tam zgromadzone. We współczesnej rzeczywistości wiele firm zakłada profile firmowe w serwisach społecznościowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy jaki daje zaznaczenie swojej obecności w internecie. Interesujące profile gromadzą znaczące ilości obserwujących przez co są łakomym kąskiem dla złodziej internetowych. Tak też niestety było w tym przypadku. Poniżej przedstawię ogólny schemat postępowania

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej UK) opuściło Unię Europejską (dalej UE) 01.0.2020 r. i z tym dniem stało się państwem trzecim dla państw Unii Europejskiej, w tym także Polski. Od 01.01.2021 r. Wielka Brytania (Anglia, Walia i Szkocja) znalazły się także poza jednolitym rynkiem i unią celną UE. Pomimo Brexitu w kontaktach handlowych z Irlandią Północną nadal stosowane są unijne regulacje. Irlandia Północna od 01.01.2021 r. traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Zgodnie z art. 215 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, od 01.01.2021 r. w przypadku Irlandii Północnej stosuje się