KMS Adwokaci

Handel z Wielką Brytanią po Brexit? Skomplikowane aczkolwiek nie niemożliwe.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej UK) opuściło Unię Europejską (dalej UE) 01.0.2020 r. i z tym dniem stało się państwem trzecim dla państw Unii Europejskiej, w tym także Polski. Od 01.01.2021 r. Wielka Brytania (Anglia, Walia i Szkocja) znalazły się także poza jednolitym rynkiem i unią celną UE. Pomimo Brexitu w kontaktach handlowych z Irlandią Północną nadal stosowane są unijne regulacje. Irlandia Północna od 01.01.2021 r. traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Zgodnie z art. 215 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, od 01.01.2021 r. w przypadku Irlandii Północnej stosuje się prefiks „XI”.

Negocjacje między UE a UK zakończyły się 24.12.2020 r., a 31.12.2020 r. opublikowana została Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, dalej jako umowa.

Od 01.01.2021 eksport towarów do Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem geograficznego obszaru Irlandii Północnej) podlega zgłoszeniom  – jest to tzw. „procedura wywozu” (art. 269 Unijnego Kodeksu Celnego).

Chcąc eksportować towary do Wielkiej Brytanii przedsiębiorca musi dokonać rejestracji się w usłudze „e-Klient (https://puesc.gov.pl/) i posiadać nr EORI (tj. Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, art. 9 Europejskiego Kodeksu Celnego).

Numer EORI (https://puesc.gov.pl/eori)  jest nadawany przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu w procedurze elektronicznej. Średni czas oczekiwania na numer to 1 do 3 dni.

Zgłoszenie procedury wywozu następuje w elektronicznym systemie AES/ECS2.

Można dokonać wyboru, tj., czy składać zgłoszenia celne np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie.
Zgłoszenia wywozu do Wielkiej Brytanii będą takie same jak do innych krajów trzecich. Jeżeli zatem przedsiębiorca już wysyłało towary do krajów spoza UE, to procedura jest analogiczna.

Przedsiębiorca powinien posiadać też kwalifikowany podpis elektroniczny lub certyfikat celny w celu przesyłania elektronicznych komunikatów do systemu AES/ECS2 (informacja o systemie www.puesc.gov.pl/web/puesc). Instrukcja wypełniania zgłoszenia celnego (wraz z informacjami – co powinno zawierać się w konkretnej rubryce) znajduje się na stronie:
https://puesc.gov.pl/documents/10180/19224/Instrukcja+wype%C5%82niania+zg%C5%82osze%C5%84%20AISIMPORT+AESECS2+NCTS2+wersja+2.0.pdf/27c6c55c-d28f-4d0f-86ef-eb835a017b94.

Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu i wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii będzie komunikat elektroniczny IE599 podpisany przez urząd wywozu.

Powyżej znajdują się ogólne dane i wymagania, myślę, szczegółowe kwestie mogą pojawić się w toku procedury.