KMS Adwokaci

Kradzież konta na Instagramie

Do napisania tego posta zainspirowała mnie moja przyjaciółka Karolina Cwalina – Stępnia @sexyzaczynawgłowie, która jest współzałożycielką Her Impact Sp. z o. o. – właściciela konta na IG @herimpactglobal – do niedawna @herimpact.co, które to konto zostało skradzione i zablokowane. Firma utraciła całkowity dostęp do konta oraz danych, które zostały tam zgromadzone. We współczesnej rzeczywistości wiele firm zakłada profile firmowe w serwisach społecznościowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy jaki daje zaznaczenie swojej obecności w internecie. Interesujące profile gromadzą znaczące ilości obserwujących przez co są łakomym kąskiem dla złodziej internetowych. Tak też niestety było w tym przypadku. Poniżej przedstawię ogólny schemat postępowania w takiej sprawie, choć zaznaczam, że każda sprawa tego rodzaju powinna być indywidualnie rozpatrywana, a procedura postępowania dopasowana w zależności od szczegółów danego przypadku.
• Uruchomienie procedury odzyskiwania konta przewidzianej przez IG;
• Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, aby poinformować organy ścigania o popełnionym przestępstwie:
Zgodnie z art. 268a Kodeksu karnego kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, ale jeśli dopuszczając się tego czynu wyrządza znaczną szkodę majątkową podlega karze wyższej bo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 Warto podkreślić, że ściganie tego przestępstwa następuje jedynie na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że firma, aby ukarać przestępcę musi zgłosić się na policję.
• Po ustaleniu, kim jest przestępca, ale najlepiej wtedy, kiedy zostanie już prawomocnie skazany, firma może domagać się od przestępcy odszkodowania. W tym celu firma pozwać złodzieja w procesie cywilny. Po wykazaniu powstania szkody po stronie firmy może ona domagać się odszkodowania za poniesione straty oraz za utracone korzyści. Jak skutecznie wykazać szkodę? To już jest kwestia indywidualna danego przypadku.
• RODO: firma powinna rozważyć podjęcie działań w tym zakresie oraz zgłoszenie sprawy do UODO. Warto zapoznać się z glosą do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2018 roku, sygn. akt: C-210/16 – Odpowiedzialność za przetwarzanie danych przez portal społecznościowy.
Poza działania opisanymi powyżej, w każdej indywidualnej sprawie być może będzie można podjąć dodatkowe działania prawne, ale to zależy indywidualnych uwarunkowań danego przypadku.
Warto także zwrócić uwagę na modele zabezpieczeń kont, które oferuje Facebook oraz Instagram. Być może powodują one wydłużenie procesu logowania się do konta, ale z drugiej strony stanowią silniejszą barierę przed potencjalną kradzieżą.