sierpień 2021

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują zmiany wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z członkostwa w UE i dostosowania przepisów krajowych do przepisów wspólnotowych. Celem nowelizacji jest uproszczenie rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami. Założenia  pakietu VAT e-commerce obejmują m. in.: -         zmianę obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju; -         zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich - (SOTI); -         ujednolicenie progu