KMS Adwokaci

Nowy Pakiet VAT e-commerce!

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują zmiany wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z członkostwa w UE i dostosowania przepisów krajowych do przepisów wspólnotowych. Celem nowelizacji jest uproszczenie rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami.

Założenia  pakietu VAT e-commerce obejmują m. in.:

–         zmianę obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju;

–         zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich – (SOTI);

–         ujednolicenie progu kwotowego na terytorium całej UE do poziomu 10.000 euro dla podatników dostarczających towary w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (TBE); przekroczenie progu 10.000 euro ma skutkować obowiązkiem opodatkowania dostaw w kraju konsumenta według właściwych w danym kraju stawek VAT;

–         zmianę VAT-MOSS na tzw. VAT-OSS w One Stop Shop. Obecna procedura Mini One Stop Shop (MOSS), czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT, to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE);

–         likwidacja zwolnienia z VAT na terytorium całej UE dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;

–         wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w nowoutworzonej szczególnej procedurze importu – importowy One Stop Shop (IOSS). Alternatywą będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT będzie pobierany od osoby, dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego.

W praktyce okaże się czy zmiany faktycznie spełnią założone cele.

(Źródło: Brzostowska Monika, Pakiet VAT e-Commerce od 1 lipca 2021Opublikowano: LEX/el. 2020)