wrzesień 2021

Organizując konkurs na Instagramie, Organizator konkursu powinien pamiętać, że narody w takich konkursach także mogą rodzić konieczność zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o PIT, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2 000 zł, to według ogólnej zasady pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, a zobowiązanym do zapłaty tego podatku jest właśnie organizator konkursu. W przypadku nagrody pieniężnej organizator konkursu powinien wypłacić uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej. Natomiast, gdy uczestnik wygra nagrodę rzeczową w konkursie, Organizator konkursu powinien pobrać od zwycięzcy kwotę należnego podatku i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku  otrzymać swoją nagrodę. Warto przy tym natomiast