Author: Katarzyna M

Kasia, powinnaś budować swój profil na IG i mieć przynajmniej 50.000 obserwujących” - powiedziała mi ostatnio przyjaciółka Influencerka, posiadająca ok 500.000 obserwujących jej profil. Zaczęłam się zastanawiać…Jestem adwokatką od ponad 10 lat, od 3 lat buduje swoją własną firmę, mam dwóch wspaniałych Wspólników, nie narzekamy na brak klientów, rozwijamy się, pracujemy pro bono, czy faktycznie powinnam promować swoją wiedzę poprzez IG budując pozycje modnego obecnie „eksperta”…?Hmm…Moja koleżanka, nasza klientka - ekspertka od budowania marki osobistej na IG radzi że aby zbudować interesujące konto a w okół niego społeczność na IG ważna jest przede wszystkim regularność - 2 posty dziennie, reelsy,

W ostatnim czasie przez Urząd Konkurencji i Konsumentów został opublikowany dokument o nazwie „Rekomendacje Prezesa UOKIK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów e mediach społecznościowych #OznaczamReklamy”, którego celem jest zwiększenie świadomości wśród konsumentów – użytkowników Social Media o tym, jakie przekazy są neutralnymi informacjami, a które reklamami komercyjnymi. Z oczywistych względów wywołało to spore zamieszanie w środowisku twórców internetowych, w tym również osób opierających swoją działalność biznesową na budowaniu i promowaniu swojej marki osobistej. W celu ostudzenia napięcia i ku przestrodze bezrefleksyjnego stosowania zaleceń określonych w wyżej wskazanym dokumencie, chciałabym zwrócić uwagę na pewne aspekty, które w mojej ocenie są istotne

Organizując konkurs na Instagramie, Organizator konkursu powinien pamiętać, że narody w takich konkursach także mogą rodzić konieczność zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o PIT, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2 000 zł, to według ogólnej zasady pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, a zobowiązanym do zapłaty tego podatku jest właśnie organizator konkursu. W przypadku nagrody pieniężnej organizator konkursu powinien wypłacić uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej. Natomiast, gdy uczestnik wygra nagrodę rzeczową w konkursie, Organizator konkursu powinien pobrać od zwycięzcy kwotę należnego podatku i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku  otrzymać swoją nagrodę. Warto przy tym natomiast

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują zmiany wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z członkostwa w UE i dostosowania przepisów krajowych do przepisów wspólnotowych. Celem nowelizacji jest uproszczenie rozliczania VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami. Założenia  pakietu VAT e-commerce obejmują m. in.: -         zmianę obowiązującej metody opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju; -         zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich - (SOTI); -         ujednolicenie progu

Do napisania tego posta zainspirowała mnie moja przyjaciółka Karolina Cwalina – Stępnia @sexyzaczynawgłowie, która jest współzałożycielką Her Impact Sp. z o. o. – właściciela konta na IG @herimpactglobal – do niedawna @herimpact.co, które to konto zostało skradzione i zablokowane. Firma utraciła całkowity dostęp do konta oraz danych, które zostały tam zgromadzone. We współczesnej rzeczywistości wiele firm zakłada profile firmowe w serwisach społecznościowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy jaki daje zaznaczenie swojej obecności w internecie. Interesujące profile gromadzą znaczące ilości obserwujących przez co są łakomym kąskiem dla złodziej internetowych. Tak też niestety było w tym przypadku. Poniżej przedstawię ogólny schemat postępowania

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej UK) opuściło Unię Europejską (dalej UE) 01.0.2020 r. i z tym dniem stało się państwem trzecim dla państw Unii Europejskiej, w tym także Polski. Od 01.01.2021 r. Wielka Brytania (Anglia, Walia i Szkocja) znalazły się także poza jednolitym rynkiem i unią celną UE. Pomimo Brexitu w kontaktach handlowych z Irlandią Północną nadal stosowane są unijne regulacje. Irlandia Północna od 01.01.2021 r. traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Zgodnie z art. 215 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, od 01.01.2021 r. w przypadku Irlandii Północnej stosuje się

Faktem jest, iż nieoczekiwane zmiany, do jakich doszło w związku z pandemią COVID – 19, wstrząsnęły światową gospodarką. Polscy przedsiębiorcy stoją obecnie w obliczu ogromnego wyzwania, jakim jest zabezpieczenie prowadzonego biznesu, zapewnienie płynności finansowej oraz ochrony swoim pracownikom. Nikt nie był zaskoczony, kiedy wraz z rosnącą liczą osób, u których wykryto koronawirusa władze w Polsce zaczęły wprowadzać kolejne ograniczenia, które znaczącą wpłynęły na sytuację przedsiębiorców wielu branż, którzy zostali pozbawieni przychodów. Tymczasem nadal ciążą na nich zobowiązania finansowe, muszą płacić ZUS, spłacać kredyty oraz wypłacać pensję swoim pracownikom i opłacać rachunki. W obecnej sytuacji kluczowe dla firm jest utrzymanie płynności finansowej

W Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę w sprawie wsparcia wybranej grupy przedsiębiorców działających w branżach, które w sposób szczególny ucierpiały z powodu pandemii COVID -19. Z pomocy mogą skorzystać wybrane kategorie przedsiębiorców. Regulacje dotyczą między innymi dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacje, które  zaczną obowiązywać po upływie trzy dni od momentu publikacji treści w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Główne narzędzia pomocy, jakie zostały przewidziane w Tarczy 6.0 to w szczególności to: zwolnienia z ZUS,świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie),tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków. Mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19”, o czym jest mowa w przepisach z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Takie rozwiązanie oznacza  możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19. Z opisanej wyżej pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy,

Whistleblowing jest to pojęcie, które nie zostało jeszcze jednoznacznie zdefiniowane w przepisach polskiego prawa i nie ma jednej uznawanej definicji, za to coraz częściej jest argumentowane w polskiej praktyce orzeczniczej. Za autora pojęcia uznaje się konsumenckiego aktywistę - Ralpha Nadera, który w 1971 roku apelował dosłownie o gwizdanie (ang. blow the whistle), czyli informowanie o nadużyciach w odniesieniu do korporacyjnych skandali. Według Międzynarodowej Organizacja Pracy Whistleblowing to raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców.  W praktyce whistleblowing oznacza specyficzną formę donosicielstwa czy szpiegostwa, z którą mogą, ale nie muszą wiązać się dylematy moralne. Zgodnie z nowym modelem whistleblowingu, współcześni ustawodawcy, co