Blog

W ostatnim czasie przez Urząd Konkurencji i Konsumentów został opublikowany dokument o nazwie „Rekomendacje Prezesa UOKIK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów e mediach społecznościowych #OznaczamReklamy”, którego celem jest zwiększenie świadomości wśród konsumentów – użytkowników Social Media o tym, jakie przekazy są neutralnymi informacjami, a które reklamami komercyjnymi. Z oczywistych względów wywołało to spore zamieszanie w środowisku twórców internetowych, w tym również osób opierających swoją działalność biznesową na budowaniu i promowaniu swojej marki osobistej. W celu ostudzenia napięcia i ku przestrodze bezrefleksyjnego stosowania zaleceń określonych w wyżej wskazanym dokumencie, chciałabym zwrócić uwagę na pewne aspekty, które w mojej ocenie są istotne

Whistleblowing jest to pojęcie, które nie zostało jeszcze jednoznacznie zdefiniowane w przepisach polskiego prawa i nie ma jednej uznawanej definicji, za to coraz częściej jest argumentowane w polskiej praktyce orzeczniczej. Za autora pojęcia uznaje się konsumenckiego aktywistę - Ralpha Nadera, który w 1971 roku apelował dosłownie o gwizdanie (ang. blow the whistle), czyli informowanie o nadużyciach w odniesieniu do korporacyjnych skandali. Według Międzynarodowej Organizacja Pracy Whistleblowing to raportowanie przez obecnych lub byłych pracowników o nielegalnych, niewłaściwych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktykach pracodawców.  W praktyce whistleblowing oznacza specyficzną formę donosicielstwa czy szpiegostwa, z którą mogą, ale nie muszą wiązać się dylematy moralne. Zgodnie z nowym modelem whistleblowingu, współcześni ustawodawcy, co