Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach procesu transakcyjnego, od procesu prawnego due diligence poprzez negocjacje do etapu sfinalizowania transakcji. Doradzamy w zakresie wszystkich aspektów, które towarzyszą realizowanym przedsięwzięciom, w tym w szczególności w zakresie połączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek, transakcji zbycia i nabycia udziałów/akcji w spółkach, zbycia i nabycia aktywów, również z wykorzystaniem struktur międzynarodowych. Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje również m.in. audyty due dilligence, pozyskiwanie oraz opracowywanie struktury finansowania, przygotowywanie i negocjowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym m.in. listów intencyjnych, porozumień wspólników (akcjonariuszy), umów nabycia udziałów (akcji) lub aktywów, umów joint venture, umów rachunków escrow oraz związanych z transakcją czynności korporacyjnych, analizę planowanych połączeń i przejęć podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa antymonopolowego, oraz restrukturyzację zatrudnienia.