Nieruchomości

Nieruchomości

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.
Naszymi Klientami są inwestorzy indywidualni z kraju i zagranicy oraz inwestorzy instytucjonalni – deweloperzy, właściciele nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy i pośrednicy.

Oferujemy pomoc w transakcjach nabycia, , rozbudowy i sprzedaży wszelkich typów nieruchomości, transakcjach kredytowania, wynajmu zwrotnego oraz innych formach finansowania, komercjalizacji obiektów nieruchomości, sporządzaniu i negocjacji umów najmu, zarządzaniu nieruchomościami, ocenie i minimalizacji ryzyka, negocjacjach umów handlowych, umów dotyczących prac projektowych, inżynieryjnych i wykończeniowych.