Prawo Mediów

Prawo Mediów

Prawo mediów stanowi odrębną kategorię obszarów naszej działalności, z uwagi na fakt, że działalność mediów jest bardzo różnorodna i związana z wieloma różnymi dziedzinami prawa. Szeroko pojęte media towarzyszą nam w każdym aspekcie naszego życia, a szczególnie dynamiczny rozwój kanałów social media sprawia, że stały się one elementem nie tylko życia prywatnego, ale przede wszystkim podstawowym komunikatorem biznesu.

Prawo mediów dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych a także prawa Internetu. Doradzamy we wszystkich kwestiach i problemach prawnych, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem działalności w powyższym zakresie, a w szczególności działalności branży kreatywnej. Wpieramy Klientów zarówno przy rozpoczęciu działalności, poprzez pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej i przygotowania formalno – prawnego, jak również na dalszym etapie rozwoju biznesu. Oferujemy kompleksową obsługę prawną, w szczególności doradztwo, tworzenie i negocjowanie warunków umów niezbędnych w bieżącej działalności. Wspieramy, analizujemy oraz opiniujemy kampanie marketingowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu i dobrymi obyczajami. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących szeroko pojętych praw własności intelektualnej oraz ochrony wizerunku i dóbr osobistych.