Prawo pracy

Prawo pracy

Wspieramy naszych Klientów w szerokim zakresie spraw związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, włączając w to wsparcie transakcyjne i bieżące w odniesieniu do kwestii zatrudnienia. Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie ogólnych kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, systemów wynagradzania i premiowania, umów o zakazie konkurencji oraz opracowywanie środków mających na celu zwalczanie mobbingu i dyskryminacji. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu kontraktów menedżerskich i wdrażaniu struktur zatrudnienia oraz programów motywacyjnych dla członków zarządu i menedżerów. Dzięki doświadczeniu naszych prawników łączymy wyjątkową wiedzę z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i regulacji podatkowych, co pozwala nam na świadczenie usług doradztwa prawnego na najwyższym poziomie. Świadczymy również usługi wsparcia i doradztwa prawnego w szerokim zakresie zagadnień związanych z transakcjami fuzji i przejęć, takimi jak prowadzenie badań due diligence w kontekście zachowania zgodności z przepisami prawa pracy, spełnianie wymagań ustawowych związanych z przeniesieniem pracowników i zakładów pracy, przygotowanie komunikacji skierowanej do pracowników, związków zawodowych i rad pracowników, wspieranie pracodawców w kwestiach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia i zarządzania, w tym w kwestiach zwolnień grupowych oraz w negocjacjach ze związkami zawodowymi w związku z różnymi rodzajami reorganizacji.