Prawo Własności Intelektualnej/Ochrona dóbr osobistych

Prawo Własności Intelektualnej/Ochrona
dóbr osobistych

Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z nabywaniem praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej, a także rejestracją i ochroną znaków towarowych.  Służymy wsparciem także w kwestiach związanych z ochroną patentów. W szczególności koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących ochrony utworów, praw twórców oraz sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną danych osobowych. Negocjujemy i przygotowujemy umowy, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i mediacjach. Pomagamy przeprowadzać skomplikowane transakcje. Analizujemy koncepcje i opiniujemy przedsięwzięcia artystyczne, technologiczne oraz marketingowe wspierając nowoczesne i innowacyjne projekty.

Wspieramy Klientów w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, naruszeniem renomy oraz dobrego imienia. Podejmujemy skuteczne działania zarówno wtedy, kiedy dobra osobiste zostały naruszone, jak również pomagamy zabezpieczać się i chronić przed ewentualnymi roszczeniami. Analizujemy i opiniujemy ryzyka związane z naruszeniem dóbr osobistych w zakresie każdej działalności, w szczególności branży kreatywnej. Posiadamy doświadczenie w działaniach przedprocesowych jak również reprezentujemy Klientów przed sądem. Prowadzimy także sprawy karne dotyczące zniesławienia oraz szeroko pojętego prawa prasowego. Wspieramy Klientów w sytuacjach kryzysowych, doradzamy, jak powinni reagować i chronić się przed utratą renomy oraz wartości marki.