Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Oferujemy naszym Klientom usługi na wszystkich etapach sporów sądowych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewniamy reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych.

Doradztwo obejmuje postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, postępowania przed Sądem Najwyższym, postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc, postępowania egzekucyjne, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.