Zespół

Daniel Kędra

Partner

Daniel Kędra ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2004 roku. W 2005 roku rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i w 2008 roku złożył egzamin sędziowski. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2009 roku.

Daniel Kędra specjalizuje się w cywilnym, gospodarczym prawie procesowym i prawie pracy. Jego praktyka obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń z zobowiązań kontraktowych, w tym pracowniczych stosunków umownych.

Doradzał wielu klientom w sporach pracowniczych, cywilnych i gospodarczych. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. reprezentowanie szeregu klientów w sporach korporacyjnych związanych z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń oraz w sporach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek, a także reprezentacje wielu klientów w sporach o roszczenia wynikające z umów, o naruszenie dóbr osobistych czy o mobbing.

Katarzyna Milewska

Partner

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych polskich i międzynarodowych. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim oraz szeroko pojętym prawie mediów. Jej zainteresowania koncentrując się na zagadnieniach dotyczących ochrony marki, w tym znaków towarowych, ochrony wizerunku i dóbr osobistych, a także czynów nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się kwestiami związanymi z branżą kreatywną, a także nowo powstającymi obszarami działalności twórczej. Drugim obszarem zawodowym specjalizacji jest prowadzenie mediacji oraz negocjowanie warunków umów, także tych zakresu prawa finansowego, w szczególności w kwestiach pozyskiwania finansowania z sektora bankowego oraz prywatnego. Włada językiem angielskim.

Andrzej Staśkiewicz

Partner

adwokat z wieloletnim stażem, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z renomowaną kancelarią prawną. W dotychczasowej karierze zawodowej współpracował zarówno z klientem indywidualnym, jak i podmiotami korporacyjnymi. Obrońca w dużych procesach karnych, dotyczących korupcji, przestępstw managerskich, oszustw oraz innych. Doradza i reprezentuje klientów również w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa cywilnego, praw konsumenta oraz prawa rodzinnego. Zajmuje się również prawem gospodarczym, w tym kompleksową obsługą przedsiębiorców.W czasie studiów odbył liczne praktyki w tym, m. in. w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracę magisterską napisał pod patronatem prof. dr hab. Michała Kuleszy na temat: „Dostępność ochrony zdrowia w systemie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Zagadnienia wybrane”.Włada językiem angielskim.